Varumärke och marknadsföring, vad är skillnaden?

Publicerat av Elina den

Och anledningen till varför du inte kan marknadsföra dig utan ett varumärke.

Ofta uppstår viss förvirring kring begreppen varumärke och marknadsföring. Det kan tyckas att de två är samma sak, eller att det ena inte har något med det andra att göra. Därefter uppstår frustrationen kring vilket av de två som bör prioriteras.

Svaret är inte särskilt komplicerat. Men för att vara riktigt behjälplig har jag sammanfattat de olika begreppen i sin definition, samt förklarat skillnaden mellan de två här nedan.

Jag hoppas att inlägget skänker dig lite sinnesro och förklaring.

Skillnaden mellan varumärke och marknadsföring

En definition av Varumärke

Varumärket är egentligen många saker. Många tänker instinktivt på det grafiska och visuella i företags varumärke. Det gyllene M’et i McDonalds, tillsammans med det röda och gula. Eller IKEAs gul- och blå profil.

Trots det, innebär varumärket mer än loggor och färgschema. Förutom de uppenbara aspekterna, innebär också varumärket det språk (tonalitet), kommunikation, profilering och budskap som företaget använder.

Men det som knyter samtliga faktorer samman, och som utgör ett starkt respektive ett svagt varumärke. Är företagets identitet och berättelse. Och det som utgör ett starkt varumärke är hur väl identiteten kommuniceras genom företagets alla aktiviteter, platser, kontaktytor och beslut.

Tänk på Nike som upprepat peppar målgruppen med sitt ’Just do it’. Eller Volvos strategiska säkerhetstänk. Båda dessa strategier visas i deras grafiska profil, kommunikation, produkter och i den bild som målgruppen har av företagen.

En definition av Marknadsföring

Marknadsföring ser olika ut från ett år till ett annat. Nästan från en månad till en annan. Det, efter hand som samhället, digitaliseringen och köpbeteende förändras. Det som idag känns fullt naturligt, fanns inte ens på kartan för 5 år sedan.

När jag studerade på universitetet var marknadsföringen den enda kursen då vi uppmanades att inte köpa någon kurslitteratur. Eftersom denne skulle vara omodern samma dag som boken gick till tryck.

Marknadsföringen innefattar all aktivitet på sociala medier, i print, butiken/kontoret, annonsering, arbetskläder, logga, inredning och så vidare. Men kort och gott, är marknadsföring själva aktiviteten för att sälja och annonsera en produkt eller tjänst. Och som du vet, innefattar det massor av aktiviteter och strategier.

Skillnaden och sambandet mellan Varumärke och Marknadsföring

Varumärket är berättelsen. Marknadsföringen är boken som berättar den.

Det enklaste sättet att beskriva skillnaden (och sambandet) mellan de två är att varumärket utgör grunden för hur företaget vill uppfattas. Medan marknadsföringen är verktyget för att kommunicera och etablera den bilden.

Därför är det viktigt att ha en strategi för varumärket att luta sig på. Med en sådan finns också riktning och vägledning i arbetet med marknadsföring. Självklart går det att marknadsföra ett företag även utan varumärkesstrategi. Men resultatet blir också detsamma.

Vill du ha hjälp med hur du kan skapa din varumärkesstrategi, kika in här!


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *